Landstede Groep

DOC

DOC93 is onderdeel van Landstede Groep. DOC93 is een onderwijsvoorziening die volledig is toegerust op het moderne onderwijs.

DOC93 is een plaats waar je opgemerkt wordt, wij zorgen voor elkaar!
DOC93 is een bovenschoolse onderwijsvoorziening voor alle voortgezet onderwijsscholen van Landstede Groep. Het is een kleinschalige omgeving waarbinnen wij leerlingen extra ondersteunen. Wij helpen leerlingen zichzelf te ontdekken en ontwikkelen zodat zij zich als mens staande kunnen houden voor zichzelf, in haar omgeving en in de maatschappij.

Persoonlijk, gedreven en betrokken
DOC93 kenmerkt zich door de termen persoonlijk gedreven en betrokken. Persoonlijk doordat we bij iedere leerling op zoek gaan naar een onderwijsroute waarbij sprake is van bloei. Dit doen we door rekening te houden met de mogelijkheden van de leerling en duidelijke doelen te stellen. Gedreven en betrokken omdat wij altijd op zoek gaan naar een weg waarbij de leerling het beste uit zichzelf kan halen.

Meer weten?
Neem dan contact op via info@doc93.nl