Landstede Groep

DOC93

DOC93 is onderdeel van Landstede Groep. DOC93 is een onderwijsvoorziening die volledig is toegerust op het moderne onderwijs.

Leerlingen op DOC93 hebben extra zorg nodig. Deze extra zorg wordt op verschillende manieren aangeboden. Met behulp van deze extra zorg bereiden wij onze leerlingen voor op een passende plaats in het onderwijs en in de maatschappij. Daarnaast is het ons streven om leerlingen zo snel mogelijk in te laten stromen binnen het reguliere onderwijs. Om deze opdracht zo goed mogelijk te verwezenlijken wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling, want elke leerling heeft perspectief!

Er is een optimaal klimaat voor leerlingen en medewerkers. Vernieuwende elementen spelen een belangrijke rol, afgestemd op de zorgbehoefte van de leerlingen. Het team van DOC93 werkt samen, is open, staat voor zijn afspraken en blijft zich ontwikkelen.

Meer informatie?