Landstede Groep

Doorverwijzing

Aanmelding loopt altijd via de vo-school. Het is niet mogelijk om leerlingen rechtstreeks aan te melden bij DOC93. Talentstad, het Meander College, het Carolus Clusius College, Thomas a Kempis College, Centre for Sports & Education en JenaXL kunnen leerlingen doorverwijzen naar DOC93. In de regio kunnen leerlingen via de locaties van het Agnieten College of Ichthus College doorverwezen worden naar DOC93.

Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden dat de basisschool het wenselijk vindt dat een leerling geplaatst wordt op DOC93. Ook de ouders kunnen aangeven dat zij een plaatsing wensen. De VO school beoordeelt op basis van het aangeleverde dossier of de leerling doorverwezen wordt. Uit aanvullend onderzoek zal blijken of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing op DOC93. Dit onderzoek kan zowel op de VO school als op DOC93 plaatsvinden.