Landstede Groep

Onze school

DOC 93 is de bovenschoolse voorziening voor leerlingen met een ondersteuningsvraag die de mogelijkheden op een reguliere school overstijgt. Iedere leerling krijgt de mogelijkheid zijn talenten te ontwikkelen.

De kernwaarden van Landstede; willen ontwikkelen, willen ontmoeten, werken aan brede persoonsvorming, het verleggen van grenzen en betrokken zijn, vormen de leidraad voor wat we doen. De mogelijkheden en de talenten van elke leerling erkennen we en willen we verder ontwikkelen. DOC 93 stelt zichzelf ten doel om ieder kind onderwijs te bieden dat past en onderwijs te bieden op de beste plek.

‘Persoonlijk, gedreven en betrokken’ zijn kernwoorden die passen bij de ondersteuning van leerlingen binnen DOC 93. Dit wordt ingevuld vanuit de basisgedachte dat iedere leerling perspectief heeft.