Landstede Groep

Bovenschools arrangement Sprint Plus

Landstede VO- èn MBO scholen maken gebruik van de bovenschoolse aanpak van dyslexie. Gekozen is voor een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een doordachte aanpak die veel voordelen oplevert in leerrendement, in tijd en geld en die aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Steeds meer wordt daarbij uitgegaan van doorlopende leerlijnen (PO-VO-MBO). Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor de leerlingen met dyslexie.

Expertise VO Landstede Groep stuurt de projectgroep Sprint Plus aan.

Wat is het?
Sprint is een populair, geavanceerd en bewezen betrouwbaar dyslexie-softwareprogramma voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. Het programma werkt in word, met pdf of rtf-bestanden en internet. 

Sprint Plus beschikt over vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Daarnaast zijn de Van Dale woordenboeken, woordvoorspeller en speciale spellingcontrole voor mensen met dyslexie beschikbaar in dit programma. 

Hoe helpt het?
Het programma heeft meerdere voorleesopties en een klik-en-leesfunctie op woord- of zinsniveau. De woordvoorspeller Skippy ondersteunt bij het typen en houdt rekening met typisch dyslectische fouten en samenstellingen: kompjoeter, moelek, treenen, deengerus etc. De spellingcontrole (Primus) is speciaal ontwikkeld voor dyslectici; bij het corrigeren van fouten komt de hele zin in beeld. De specifieke functies van Sprint zijn ook geïntegreerd in de taakbalk van Word, dat betekent dat bijv. de voorleesfunctie of de woordvoorspeller snel en gemakkelijk te activeren is. Markeren en samenvatten kunnen helpen bij begrijpend lezen en de voorbereiding op de toetsen.

Sprint Plus heeft tevens ingebouwde hoogwaardige Van Dale woordenboeken en het is ook mogelijk gebruik te maken van de scan- en OCR functie.

Met Sprint PDF kunnen de speciaal hiervoor bewerkte schoolboeken worden voorgelezen ter ondersteuning van het huiswerk thuis.