Landstede Groep

Bovenschools arrangement Sprint Plus

Bovenschools arrangement IntoWords Landstede vo- en mbo-scholen maken gebruik van de bovenschoolse aanpak van dyslexie. Gekozen is voor geavanceerde, compenserende voorleessoftware, gebaseerd op een doordachte aanpak die veel voordelen oplevert in leerrendement, in tijd en geld en die aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Steeds meer wordt daarbij uitgegaan van doorlopende leerlijnen (po-vo-mbo). Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral voor onze leerlingen met dyslexie.

Vanuit elke vo-school neemt iemand deel aan een projectgroep waarin zaken rondom de bovenschoolse aanpak met elkaar worden gedeeld. Aansturing van de projectgroep wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum vo Landstede Groep.

Hoe ondersteunt het bij het lezen, schrijven en studeren?
IntoWords is een laagdrempelig, geavanceerd, doelmatig en bewezen betrouwbaar dyslexie-softwareprogramma dat ondersteunt bij het lezen en schrijven. Met een slimme, op context gebaseerde woordvoorspeller en mogelijkheid tot meerdere talen en stemmen werkt het doeltreffend op verschillende devices. De voorleessoftware maakt gecombineerd school- en thuisgebruik mogelijk, dat bij alle onderwijstypen ingezet kan worden. 

De specifieke functies van IntoWords worden geïntegreerd in de zwevende werkbalk, dat betekent dat bijvoorbeeld de voorleesfunctie of de woordvoorspeller snel en gemakkelijk te activeren is.

IntoWords leest duidelijk voor in een aantal talen en heeft een meeleescursor, zodat je precies weet waar je bent in de tekst. Het programma geeft gerichte woordsuggesties die het leren ondersteunen.

Daarbij is het mogelijk om gebruik te maken van de scanfunctie met OCR. Met IntoWords kunnen de speciaal hiervoor bewerkte schoolboeken worden voorgelezen ter ondersteuning van het (t)huiswerk. Je kunt veel functies zelf instellen waardoor IntoWords je goed van dienst kan zijn.