Landstede Groep

Ondersteuningsteams

In het onderwijs zijn ondersteuningsteams ingericht waarin professionals uit de school samenwerken met instanties van buiten de school om jongeren met een hulpvraag te kunnen ondersteunen. Per school is dit team anders ingericht, dit is afhankelijk van de locatie en samenwerkingsrelaties.

De bezetting van het ondersteuningsteam bestaat uit minimaal de zorgcoördinator/intern begeleider van de school, de orthopedagoog vanuit het expertisecentrum en de jeugd- en gezinswerker of schoolmaatschappelijk werker vanuit de gemeentes. Zo mogelijk en wenselijk wordt dit team uitgebreid met o.a. leerplicht, de GGD arts en andere partners uit het jeugd- en welzijnswerk.

Een belangrijk kenmerk van het multidisciplinaire team is dat het onderdeel is van een brede netwerkstructuur rond jongeren en gezinnen. Zo worden via het ondersteuningsteam verbindingen gelegd met de sociale wijkteams om de gemeentelijke taken wat betreft preventief jeugdbeleid in onderlinge afstemming zo doelgericht mogelijk uit te voeren. Ook leidt de mogelijkheid van een snelle en multidisciplinaire probleemtaxatie tot trefzekere efficiënte inzet en een samenhang in het aanbod op school en/of in de thuissituatie.