Landstede Groep

Expertisecentrum

Wie zijn wij? Het Expertisecentrum bestaat uit een team van 49 medewerkers die de scholen ondersteunen op het gebied van orthopedagogische vraagstukken, remedial teaching, dyslexiebegeleiding en schoolcoaching. We zijn actief op alle Landstede scholen voortgezet onderwijs in de regio Zwolle en omgeving. Naast Landstede scholen ondersteunen we ook een aantal scholen die niet bij het Landstede bestuur horen.

Samen met de school kijken wat goed is en wat ontwikkeld moet worden in het kader van passend onderwijs is één van onze opdrachten. Ons doel is onze kennis en ervaring te delen en de expertise bij de ander te mobiliseren!

De scholen waarmee we samenwerken streven ernaar alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Uitgangspunt voor vrijwel alle scholen is, dat leerlingen de vereiste ondersteuning zoveel mogelijk binnen de eigen school krijgen. Samen met de school willen we kijken wat dit vraagt van de capaciteit van de school en hen helpen een toereikende zorgstructuur op te zetten. Binnen ons team is er een coördinator plaatsing en aanmelding die de scholen ondersteunt bij de zoektocht naar een passende onderwijsplek.

Het expertisecentrum krijgt veel vragen over mogelijkheden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, binnen de school en over mogelijke passende arrangementen. Naast het adviseren en meedenken verrichten onze medewerkers een diversiteit aan taken als het verzorgen van faalangstreductietrainingen, dyslexievaardigheidstrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en remedial teaching Ze kunnen onderzoeken of een leerling dyslectisch is  of dyscalculie heeft of bepalen welke hulp een leerling nodig heeft om leer- of andere problemen op te lossen. Het expertiseteam biedt docenten alle ondersteuning die ze nodig hebben om hun leerlingen optimaal te begeleiden. Dat kan middels coaching of video-interactiebegeleiding. 

Contactgegevens

Expertisecentrum
Ossenkamp 8
8024 AE Zwolle

Algemene nummer DOC93:     088-850 88 42
Secretariaat:                          Ingrid Port
Manager expertisecentrum:     Anneke van der Poel
Telefoon:                               +31(0)88 850 88 44
Email:                                    avanderpoel@landstedegroep.nl