Landstede Groep

VO-Expertiseteam

Wie zijn wij? Het Expertiseteam is een team dat de scholen ondersteunt op het gebied van orthopedagogische vraagstukken, remedial teaching, dyslexiebegeleiding en schoolcoaching. We zijn actief op alle Landstede scholen voortgezet onderwijs in de regio Zwolle en omgeving. Naast Landstede scholen ondersteunen we ook een aantal scholen die niet bij het Landstede bestuur horen.

Samen met de school kijken wat goed is en wat ontwikkeld moet worden. Ons doel is onze kennis en ervaring te delen en de expertise bij de ander te mobiliseren!

De scholen waarmee we samenwerken streven er naar alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Uitgangspunt voor vrijwel alle scholen is, dat leerlingen de vereiste ondersteuning zoveel mogelijk binnen de eigen school krijgen. Samen met de school willen we kijken wat dit vraagt van de capaciteit van de school en hen helpen een toereikende  zorgstructuur op te zetten. Binnen ons team is er een coördinator plaatsing en aanmelding die de scholen ondersteunt bij de zoektocht naar een passende onderwijsplek.

Het expertiseteam krijgt veel vragen over mogelijkheden voor leerlingen, met een ondersteuningsbehoefte, binnen de school en mogelijke passende arrangementen. Naast het meedenken verrichten onze medewerkers een diversiteit aan taken als het verzorgen van faalangsttrainingen, dyslexievaardigheidstraining, remedial teaching en sociale vaardigheidstrainingen. Ze kunnen onderzoeken of een leerling dyslectisch - of dyscalculisch is of bepalen welke hulp een leerling nodig heeft om leer- of andere problemen op te lossen. Het expertiseteam biedt verder individuele docenten alle ondersteuning die ze nodig hebben om hun leerlingen optimaal te begeleiden. Dat kan middels coaching of video-interactiebegeleiding.

 

Contactgegevens

DOC 93 Expertiseteam
Ossenkamp 8
8000 AA Zwolle

Algemene nummer DOC93:     088-850 88 42
Secretariaat:                             Astrid Wielink
Manager expertiseteam VO:    Anneke van der Poel
Telefoon:                                  +31(0)88 850 88 44
Email:                                       avanderpoel@landstede.nl