Landstede Groep

Laptop en hulpmiddelen

DOC93 stimuleert het gebruik van laptops in de klas, vooral bij leerlingen met dyslexie en /of een slecht leesbaar handschrift. Het gebruik van de laptop in de klas is overigens voor iedere leerling mogelijk. Het werken met laptops beïnvloedt de leerprestaties op een positieve manier waardoor de leerlingen zich meer competent voelen. Zij kunnen namelijk laten zien waartoe ze in staat zijn. Leerlingen met ernstige spellingproblemen hebben veel baat bij het gebruik van spellingcontrole. Met behulp van de computer kunnen fouten gemakkelijker worden opgespoord en verbeterd. Voor leerlingen met een slecht leesbaar handschrift of met tempoproblemen bij het schrijven kan het gebruik van een computer ervoor zorgen dat schrijfwerk met minder inspanning gemaakt kan worden. Het werk is hierdoor beter leesbaar, zowel voor de leerling zelf als voor de docenten.

Leerlingen met dyslexie die hulpmiddelen, zoals Sprint, Daisy en/of Dragon, gebruiken of nodig hebben, krijgen hiervoor intensieve begeleiding van de dyslexiespecialisten. De begeleiding is gericht op het leren omgaan met deze hulpmiddelen in de klas. Hierdoor worden de leerlingen zelfstandiger en voelen ze zich competenter. 
Voor de leerlingen met dyslexie geldt dat er bij examens ook met hulpmiddelen mag worden gewerkt. Ontwikkelingen op het gebied van dyslexiehulpmiddelen worden elk jaar op de voet gevolgd door middel van intervisie en studiedagen.

Ouder en kind workshop
Omdat ouders een belangrijke spil zijn in het ondersteunen van hun kind om met de hulpmiddelen te werken, wordt in het begin van het schooljaar de ouder-kind workshop Sprint (en indien noodzakelijk ook Kurzweil) aangeboden.  Aan de hand van diverse voorbeelden en een handleiding kunnen de leerlingen, samen met de ouders allerlei praktische oefeningen uitvoeren. Door voordoen en nadoen wordt geoefend met het voorlezen van teksten, wisselen van taal, het markeren van teksten, het omgaan met de woordvoorspeller, het blokkeren van de woordenboekfunctie en het schrijven in een document enz.

De ouders krijgen aan het eind van de avond een  handleiding mee, zodat ze thuis vragen van hun kind makkelijker kunnen beantwoorden en kleine problemen kunnen oplossen.