Landstede Groep

Orthopedagoog

De orthopedagoog houdt zich binnen DOC 93 bezig met de diagnostiek en begeleiding van problematiek op leergebied en/of op sociaal-emotioneel/gedragsmatig gebied. De orthopedagoog is lid van de toelatingscommissie van DOC 93, geeft advies over plaatsing binnen DOC 93 en de begeleiding die nodig is. Daarnaast denkt de orthopedagoog mee over een geschikte vervolgschool voor de leerlingen bij uitstroom. De orthopedagoog neemt deel aan zorg overleggen en geeft advies aan docenten over de begeleiding van leerlingen.

Met sommige leerlingen worden individueel begeleidingsgesprekken gevoerd (maximaal 5 gesprekken). Mocht bij voorbaat al duidelijk zijn dat er intensievere of andersoortige hulp nodig is of blijkt dit na de gesprekken dan wordt in overleg met de leerling en ouders gezocht naar een geschikte vorm van externe hulpverlening. De orthopedagoog zoekt waar nodig contact met de externe hulpverlening voor afstemming rond een leerling.

De orthopedagoog kan binnen DOC 93 intensiever ingezet worden dan binnen de reguliere scholen mogelijk is.