Landstede Groep

Rebound

Als je, om wat voor een reden dan ook, op school dreigt vast te lopen, kan jouw school je adviseren om even een tijdje naar Rebound te gaan.

De Reboundperiode 
Als je een leerling bent van één van de Landstede VO-scholen, kan Rebound misschien iets voor jou betekenen! Wij willen er zijn voor leerlingen die dreigen (gedragsmatig) vast te lopen. De duur van de Reboundperiode verschilt per leerling. Wanneer jouw school je aanmeldt, vindt er een schoolintake plaats. Jouw zorgcoördinator of jouw mentor gaat in gesprek met een docent van Rebound. Hierin wordt besproken waar school tegen aanloopt en waar jij aan zou moeten werken op de Rebound: de problemen worden omgezet in hulpvragen. Hierop volgt een intakegesprek met jou en jouw ouders. Dat gesprek vindt plaats op de Rebound met de aangewezen docent van de Rebound: deze docent zal jouw mentor worden tijdens de Reboundperiode. Op de Rebound wordt gewerkt met een startdocument, dat wordt ondertekend door jou, de school, je ouders en de mentor van Rebound. Naast de mentor van Rebound krijg je een orthopedagoog toegewezen. De orthopedagoog denkt mee in het proces.  

Tijdens de Reboundperiode is er na enkele weken een tussengesprek met alle betrokkenen. Hierin wordt besproken hoe het is gegaan tijdens de eerste weken en waar de komende weken extra aandacht aan wordt besteed. Jij en je ouders worden meegenomen in het proces van de Rebound: waar staan we nu en waar willen we naar toe? Hier kan afgesproken worden dat er een tweede tussengesprek plaatsvindt of dat er een eindgesprek wordt ingepland. 

In het eindgesprek, ook wel het adviesgesprek genoemd, blikken we terug op de gehele Reboundperiode. Ook wordt er antwoord gegeven op de hulpvragen door middel van een verslag dat geschreven is door de orthopedagoog. Rebound zorgt ook dat er handelingsadviezen voor ouders en de school komen die aansluiten bij de (onderwijs)behoeften van de leerling. Tot slot worden er praktische afspraken gemaakt over de vervolgstappen na Rebound.

Doc93 Zwolle 050.jpg

Het programma 
Op Rebound krijg je de lesstof aangeboden van je school. Je werkt iedere dag zelfstandig aan je eigen werk. ’s Middags volg je andere vakken zoals: koken, drama, gym en techniek. Je krijgt drie keer in de week een TOPs! training. Dit is een gedragstraining waarbij de volgende thema’s aan bod komen: omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren. Daarnaast volgen de leerlingen creatieve vakken. Eén keer in de week krijg je een psychomotorische training. Toetsen worden nagekeken door de eigen vakdocent van school van herkomst.

Voor verdere vragen of toelichting kunt u contact opnemen met het enthousiaste team van de Rebound: 088-850-8578