Landstede Groep

Lesplaats

Voor sommige leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. In dat geval kunnen zij gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen op DOC93.

DOC93 is een kleinschalige setting waar leerlingen onderwijs volgen in kleine klassen en extra begeleiding krijgen op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het is mogelijk om klas 1 en 2 op het niveau van de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg te volgen. Het uitgangspunt is dat het verblijf op de afdeling onderwijs in principe tijdelijk is. Het streven is om de leerling binnen 2 jaar de overstap naar een reguliere school te laten maken.

Doc93 Zwolle 065.jpg