Landstede Groep

Leefroute

Bij de leefroute is er sprake van maatwerkbegeleiding op het gebied van leren, maar de nadruk ligt op het leefklimaat (de pedagogische kant) in deze route. Er wordt gewerkt aan het opdoen van succeservaringen, het vergroten van het welbevinden en het leren hebben van zelfverantwoordelijkheid.

Gedragstraining, lessen over TOP-gedachtes (Dit is een gedragstraining waarbij de volgende thema’s aan bod komen: omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren) en psychomotorische therapie (PMT) maken een belangrijk onderdeel uit van dit programma.